PROGRAM

február

marec 2020

apríl
04.03.
St

VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto konania:

Regionálne osvetové stredisko
Slovenského národného povstania 4299/32, 940 02 Nové Zámky Mapa

Organizátor:

Regionálne osvetové stredisko
Vstup voľný

Celoročný cyklus besied, DISKUSIÍ, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

GETOIZÁCIA V MOJEJ HLAVE
Prednáška
Lektor: PhDr. BARBORA KUCHÁROVÁ, PhD. MBA

Bubliny sú nielen na sociálnych sietiach, ale i v našich hlavách. To čo nás malo spájať nás nakoniec rozdeľuje.

Klinická psychologička PhDr. BARBORA KUCHÁROVÁ, PhD. MBA sa venuje oblastiam redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. Je spoluzakladateľkou OZ Pomoc ohrozeným deťom, pracovala s obeťami domáceho násilia. Od 1995 pôsobila v OZ Most, kde stála pri rozbehu prvej svojpomocnej skupiny pre rodičov a partnerov drogovo závislých. Od 1996 pracuje v OZ Prima, od 2003 je jeho výkonnou riaditeľkou. Ostatné roky pracuje i v oblasti práce s utečencami.

06.03.
Pi

NOVOZÁMOCKÍ FOTOGRAFI ZNÁMI NEZNÁMI

Miesto konania:

Kino Mier
Kino Mier, Námestie Györgya Széchényiho 9, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

Fotoklub HEXAGON
Vstup voľný

VÝSTAVA dokumentov o živote a diele fotografov so vzťahom k Novým Zámkom, spojená s besedou a verejnou prezentáciou ich fotografických diel. Súčasťou podujatia bude vydanie KATALÓGU vystavených fotografií.

Trvanie výstavy: 6.3.2020 – 3.4.2020

13.03.
Pi

ŽIVOT HROU

Miesto konania:

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61, 940 02 Nové Zámky Mapa

Organizátor:

OZ EDUCO
Vstup voľný

Dvojdňová komunikačná, tvorivá a zážitková dielňa pre rodičov detí, mládež a dospelých v oblasti klasickej a alternatívnej výchovy a vzdelávania od malých detí cez stredoškolskú mládež až po dospelosť.

13.3.2020 – Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola
ZRKADLENIE
ŽIVOT HROU / POZITÍVNE DIEŤA

Celodenné stretnutie určené pre žiakov základných a stredných škôl. Nastavovanie zrkadiel v rôznych témach. V malých skupinách budú študenti pod vedením odborníkov diskutovať medzi sebou na témy a otázky získané v brainstormingu, ktorého sa mali možnosť zúčastniť.

Panelové  diskusie budú na témy:

Vzťahy nemusia byť zložité
Panelová diskusia o vzťahoch doma, v škole i medzi rovesníkmi a ako sa v nich orientovať.

Drogy, alkohol, cigarety – tadiaľ cesta nevedie
Diskusia s preventistom o téme, ktorej sa už nemôžeme vyhýbať.

Kyber šikanauž som o tom počul
Diskusia o novom fenoméne, s ktorým sa násťroční začínajú stretávať a zažívať ho na vlastnej koži.

Arteterapia
Cieľom bude výtvarne vyjadriť sebapoznanie,  sebareflexiu, najsť porozumenie, veriť v seba samého. Téma: „zrkadlo“.

Hra
„Hádaj, kto som“

14.03.
So

ŽIVOT HROU

Miesto konania:

Súkromná materská škola - Montessori centrum Rainbow
Michalská bašta 21, 940 02 Nové Zámky Mapa

Organizátor:

OZ EDUCO
Vstup voľný

Dvojdňová komunikačná, tvorivá a zážitková dielňa pre rodičov detí, mládež a dospelých v oblasti klasickej a alternatívnej výchovy a vzdelávania od malých detí cez stredoškolskú mládež až po dospelosť.

14.3.2020 – Súkromná materská škola – Montessori centrum Rainbow
SILNÁ RODINA
ZÁŽITKOVÁ DIELŇA PRE RODIČOV

Deň, ktorý rodičom poskytne priestor na otázky a odpovede súvisiace s výchovou a vzdelávaním.

Prednášky a rozhovory o výchove a vzdelávaní detí
9:00 h – 11:00 h

Klasické alebo alternatívne možnosti vzdelávania malých detí?
Odpovedajú:
– riaditeľka klasickej materskej školy
– odborníčka zo Slovenskej asociácie Montessori
– odborníčka na Lesnú škôlku

Je cudzí jazyk v materskej škole „in“?
Odpovedá riaditeľka jazykovej školy.

PRVÉ OBDOBIE VZDORU
12:00 h – 13:00 h
Prednáška, rozhovor a poradenstvo o jave, s ktorým si niekedy nevieme rady.

Sprievodné podujatie – Montessori herničky – rodič s dieťaťom
Jednotlivé dielne budú vedené odborníkmi z oblastí pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, detskej psychológie a špecialistov na uvedené témy.

Počas akcie NIE JE zabezpečené stráženie detí.

16.03.
Po

KULTÚRNE DNI LAJOSA KASSÁKA: VERNISÁŽ VÝSTAVY

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

KLIK
Vstup voľný

POCTA RODÁKOVI Z OSPALÉHO MESTA

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

LAJOS KASSÁK, rodák z Nových Zámkov, bol jedným z hlavných predstaviteľov avantgardného umenia v stredoeurópskom kontexte, známy vydavateľ, básnik, spisovateľ, umelec a revolucionár.


VERNISÁŽ VÝSTAVY

16.3.2020 – 16:00 h – Csemadok

Slávnostné otvorenie výstavy mladých umelcov a remeselníkov podfarbené hudbou skupiny VIZA (Nesvady). Oboznámenie verejnosti s dielami MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.
Výstava potrvá do 21.03.2020.

20.03.
Pi

KULTÚRNE DNI LAJOSA KASSÁKA: KONCERTY

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

KLIK

POCTA RODÁKOVI Z OSPALÉHO MESTA

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

LAJOS KASSÁK, rodák z Nových Zámkov, bol jedným z hlavných predstaviteľov avantgardného umenia v stredoeurópskom kontexte, známy vydavateľ, básnik, spisovateľ, umelec a revolucionár.


KONCERTY
20.3.2020 – 19:00 h – Csemadok
Predstavia sa kapely ESTENDØN a JÓVILÁGVAN.

21.03.
So

KULTÚRNE DNI LAJOSA KASSÁKA: KLADENIE VENCOV

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

KLIK
Vstup voľný

POCTA RODÁKOVI Z OSPALÉHO MESTA

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

LAJOS KASSÁK, rodák z Nových Zámkov, bol jedným z hlavných predstaviteľov avantgardného umenia v stredoeurópskom kontexte, známy vydavateľ, básnik, spisovateľ, umelec a revolucionár.

KLADENIE VENCOV
21.3.2020 – 16:00 h – pešia zóna
Slávnostné kladenie vencov a spomienková reč pri soche Lajosa Kassáka.

21.03.
So

KULTÚRNE DNI LAJOSA KASSÁKA: VEČIEROK & TANEČNÝ DOM

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

KLIK

POCTA RODÁKOVI Z OSPALÉHO MESTA

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

LAJOS KASSÁK, rodák z Nových Zámkov, bol jedným z hlavných predstaviteľov avantgardného umenia v stredoeurópskom kontexte, známy vydavateľ, básnik, spisovateľ, umelec a revolucionár.

VEČIEROK & TANEČNÝ DOM
21.3.2020 – 19:00 h – Csemadok
Podstatou TANEČNÉHO DOMU je „vrátiť tanec z javiska späť medzi ľudí“ a jeho hlavným cieľom bude poznať pôvodnú podobu toho ktorého vyučovaného tanca podľa regionálnych pravidiel a dokázať ju slobodne využívať a improvizovať.

26.03.
Št

FESTIVAL ČAJKY ŽIJÚCEJ V KAŽDOM Z NÁS: CIGÁNSKY BOXER

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA divadelných predstavení, monodrám, pesničkárov, choreografií a sólových projektov, pokračujúcich v duchovnom posolstve slávneho diela RICHARDA BACHA.

CIGÁNSKY BOXER
26.3.2020 – 19:00 h – Dom kultúry – malá sála
MONODRÁMA FILIPA TELLERA inšpirovaná SKUTOČNÝM PRÍBEHOM boxera Johanna Trollmanna, nazývaného Rukeli, ktorý sa v roku 1933 stal majstom Nemecka. Titul mu však pre rómsky pôvod odobrali a svoj posledný zápas absolvoval ako karikatúra árijského boxera s odfarbenými vlasmi a napudrovanou tvárou. V roku 1943 bol zavraždený v koncentračnom tábore Neuengamm.

Vstupné: 4
Zľavnené vstupné: 2 ŤZP, ŤZP so sprievodom (sprievod má vstup zadarmo), seniori, študenti, žiaci

27.03.
Pi

FESTIVAL ČAJKY ŽIJÚCEJ V KAŽDOM Z NÁS: M. R. ŠTEFÁNIK

Miesto konania:

Dom kultúry
Dom kultúry, Hlavné námestie, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

Mesto Nové Zámky
8€/5€
Lístky

MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA divadelných predstavení, monodrám, pesničkárov, choreografií a sólových projektov, pokračujúcich v duchovnom posolstve slávneho diela RICHARDA BACHA.

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
27.3.2020 – 19:00 h – Dom kultúry
Moderné TANEČNÉ PREDSTAVENIE (Štátne divadlo Košice), hľadajúce odpovede na otázku, ako sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek, ktorý ide za svojím presvedčením, že je možné ZMENIŤ SVET.

Vstupné: 8
Zľavnené vstupné: ŤZP, ŤZP so sprievodom (sprievod má vstup zadarmo), seniori, študenti, žiaci

28.03.
So

FESTIVAL ČAJKY ŽIJÚCEJ V KAŽDOM Z NÁS: JUSTIN LAVASH

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

Mesto Nové Zámky
2€
Lístky

MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA divadelných predstavení, monodrám, pesničkárov, choreografií a sólových projektov, pokračujúcich v duchovnom posolstve slávneho diela RICHARDA BACHA.

JUSTIN LAVASH (GB)
28.3.2020 – 19:00 h – Csemadok
Vynikajúci anglický gitarista, skladateľ a spevák s ojedinelým SOULOVO-BLUESOVÝM hlasom a s odvahou experimentovať. Ukážku z jeho tvorby si môžete pozrieť tu.

Vstupné: 2 €

29.03.
Ne

FESTIVAL ČAJKY ŽIJÚCEJ V KAŽDOM Z NÁS: KLAUNOVE SNY

Miesto konania:

Dom kultúry
Dom kultúry, Hlavné námestie, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

Mesto Nové Zámky
3€/1€/6€
Lístky

MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA divadelných predstavení, monodrám, pesničkárov, choreografií a sólových projektov, pokračujúcich v duchovnom posolstve slávneho diela RICHARDA BACHA.

KLAUNOVE SNY
Veselá rozprávka pre malé deti

29.3.2020 – 10:00 h – Dom kultúry – malá sála
Zabavné interaktívne divadelné predstavenie slovenského
míma MIROSLAVA KASPRZYKA.
Príbeh zaspatého klauna a jeho neuveriteľných snov pre malých
divákov s ich aktívnym zapojeniím do hry aj snov.
Predstavenie je vhodné pre deti od 4 do 10 rokov.

Vstupné:
dospelí – 3 €
deti – 1 €
rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) – 6 €
Rodinnú vstupenku je možné si zakúpiť výhradne osobne v pokladni TIK-u (Dom kultúry, Hlavné nám. 7)

29.03.
Ne

FESTIVAL ČAJKY ŽIJÚCEJ V KAŽDOM Z NÁS: MIROSLAV KASPRZYK – WORKSHOP

Miesto konania:

Dom kultúry
Dom kultúry, Hlavné námestie, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

Mesto Nové Zámky
3€/1€/6€
Lístky

MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA divadelných predstavení, monodrám, pesničkárov, choreografií a sólových projektov, pokračujúcich v duchovnom posolstve slávneho diela RICHARDA BACHA.

14:00 h – 16:00 h – tvorivá dielňa s Miroslavom Kasprzykom
Tvorivá dielňa ZÁKLADOV PANTOMÍMY a DIVADELNÉHO
POHYBU pre žiakov dramatických odborov ZUŠ, deti z
divadelných súborov, ale aj pre všetkých detských záujemcov
so záujmom o divadlo a pantomímu.
Tvorivá dielňa je vhodná pre všetkých od 3 do 99 rokov.

Vstupné:
dospelí – 3 €
deti – 1 €
rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) – 6 €
Rodinnú vstupenku je možné si zakúpiť výhradne osobne v pokladni TIK-u (Dom kultúry, Hlavné nám. 7)