BIENÁLE ZÁMKY

Les Chemins de Traverse

Neuchâtel, Switzerland


En Suisse, 1975-2018

Based in Neuchâtel, Switzerland, Les Chemins de Traverse is a collective of musicians, artists and researchers from a variety of backgrounds with a focus on sonic exploration and live performance. They cover a large musical territory from renaissance and baroque music to jazz and rock, electronic music and contemporary experimental noise. More often than not, they mix different styles and techniques – like in a weird chemical experiment that would produce nice colored fluids but might as well explode at any time.

Interfoto Agency, pictures

Nicolas Meyer, video editing

Matthieu Amiguet, software development and sound design

En Suisse, 1975-2018 – Slideshow with soundtrack, created Sept. 28, 2019

The press photo agency Interfoto has specialized in documenting social movements and demonstrations in Switzerland. To celebrate its 40th anniversary, the agency was invited to present a 9 minutes slideshow of their work in the No’Photo festival in Geneva. Interfoto asked Les Chemins de Traverse to produce an original soundtrack for this slideshow.

The resulting soundtrack was composed and produced by Matthieu Amiguet and is a mix of recorded samples and synthetic sounds arranged by a complex algorithm in order to complement the narration of the photos. The work can be projected as a traditional video with a fixed soundtrack, but it can also be an installation where a computer composes each time a new soundtrack in real time.


Les Chemins de Traverse so sídlom vo Švajčiarsku v Neuchâteli je kolektívom hudobníkov, umelcov a výskumníkov z rôznych prostredí so zameraním na sonický prieskum a živé vystúpenie. Pokrývajú veľké hudobný okruh od renesančnej a barokovej hudby po jazz a rock, elektronickú hudbu a súčasný experimentálny hluk. Častejšie miešajú rôzne štýly a techniky – ako v čudnom chemickom experimente, pri ktorom by sa vytvorili pekne sfarbené tekutiny, ale ktoré by mohli kedykoľvek explodovať.

Interfoto Agency, obrázky

Nicolas Meyer, videostrih

Matthieu Amiguet, vývoj softvéru a zvukový dizajn

En Suisse, 1975-2018 – Prezentácia so zvukovou stopou, vytvorená 28. septembra 2019

Tlačová fotografická agentúra Interfoto sa špecializuje na dokumentáciu sociálnych hnutí a demonštrácií vo Švajčiarsku. Na oslavu svojho 40. výročia bola agentúra vyzvaná, aby predstavila 9-minútovú prezentáciu svojej práce na festivale No’Photo v Ženeve. Spoločnosť Interfoto požiadala Les Chemins de Traverse, aby pre túto prezentáciu vytvorili originálny soundtrack.

Výsledný soundtrack zložil a produkoval Matthieu Amiguet a je zmesou zaznamenaných vzoriek a syntetických zvukov usporiadaných zložitým algoritmom, aby dopĺňali rozprávanie fotografií. Dielo je možné premietať ako tradičné video s pevnou zvukovou stopou, ale môže to byť aj inštalácia, pri ktorej počítač zostaví zakaždým nový zvukový záznam v reálnom čase.


A svájci Neuchâtelben található Les Chemins de Traverse különféle háttérrel rendelkező zenészek, művészek és kutatók csoportja, amely a hangfeltárásra és az élő előadásra összpontosít. Nagy zenei területet ölelnek fel a reneszánsztól a barokkig, a dzsessztől a rockig, az elektronikus zenétől a kortárs kísérleti zajig. Gyakran különböző stílusokat és technikákat vegyítenek – mint egy fura kémiai kísérletben, amellyel szép színes folyadékokat állítanának elő, viszont bármikor felrobbanhatnak.

Interfoto Agency, képek

Nicolas Meyer , videószerkesztés

Matthieu Amiguet , szoftverfejlesztés és hangtervezés

En Suisse, 1975-2018 – Diafilm zenével, létrehozva 2019. szeptember 28-án

Az Interfoto Sajtófotó Ügynökség a svájci társadalmi mozgalmak és tüntetések dokumentálására szakosodott. Fennállásának 40. évfordulója alkalmából az ügynökséget felkérték, hogy mutassa be a munkáját egy 9 perces filmben a genfi No’Photo fesztiválon. Az Interfoto felkérte a Les Chemins de Traverset, hogy ehhez a filmhez készítsen egy eredeti hangsávot.

Az így létrejövő filmzenét Matthieu Amiguet szerezte és készítette, ami felvett minták és szintetikus hangok keveréke, amelyet egy összetett algoritmus alapján ötvözött, hogy kiegészítsék a fotók történetét. A mű hagyományos, rögzített zenéjű videofelvételként vetíthető, de lehet olyan installáció is, ahol a számítógép minden alkalommal valós időben új zeneszámot állít össze.