BIENÁLE ZÁMKY

Olivier Beguin

Neuchâtel, SwitzerlandBorn in 1975 in Neuchâtel, Switzerland, Olivier studies at the London Film School where he specializes in editing. After his graduation he joins the national swiss TV (RTS) where he works for about ten years, during which he edits more than 2000 news and cultural subjects. Besides he produces, directs and edits numerous short films and in 2013, his first feature, Chimères which gains a nice success in international film festivals and for which Olivier wins Best Editing at the Los Angeles ScreamFest. These last years, he edits the show Couleurs d’Eté for the RTS, Switzerland’s national television. In 2017 he is one of the three winners of the Samsung contest «360 Your Story» and creates his first VR 360 degrees experience, Hurricane Gangster. Since 2018 he works with 3D and makes digital art. He currently develops his next feature film as well as London, 1888, a 3D 360 degrees interactive experience.


Olivier sa narodil v roku 1975 vo švajčiarskom Neuchâteli a študoval na London Film School, kde sa špecializoval na strih. Po ukončení štúdia nastúpil do národnej švajčiarskej televízie (RTS), kde pracuje asi desať rokov, počas ktorých rediguje viac ako 2000 spravodajských a kultúrnych predmetov. Okrem toho produkuje, režíruje a strihá množstvo krátkych filmov, v roku 2013 svoj prvý celovečerný film Chimères, ktorý zaznamenal pekný úspech na medzinárodných filmových festivaloch a za ktorý Olivier vyhral cenu za najlepší strih na Los Angeles ScreamFest. V posledných rokoch rediguje šou Couleurs d’Eté pre švajčiarsku národnú televíziu RTS. V roku 2017 je jedným z troch víťazov súťaže Samsung „360 Your Story” a získava svoje prvé skúsenosti s VR 360 stupňami, Hurricane Gangster. Od roku 2018 pracuje s 3D a venuje sa digitálnemu umeniu. V súčasnosti pripravuje svoj ďalší celovečerný film a taktiež interaktívny 3D film v Londýne z roku 1888.


Olivier 1975-ben született a svájci Neuchâtelben. A London Film School-ban tanult, ahol szerkesztésre specializálódik. A tanulmányai befejezése után a svájci állami televíziónál (RTS) kezd dolgozni, ahol körülbelül tíz év alatt több mint 2000 hír- és kulturális témát szerkeszt. Emellett számos rövidfilmet készít, rendez és vág. 2013-ban elkészíti az első nagyjátékfilmjét, a Chimèrest, amely szép sikert arat a nemzetközi filmfesztiválokon és amelyért Olivier nyeri a legjobb vágó díját a Los Angeles-i ScreamFesten. Az elmúlt években a Couleurs d’Eté című műsort szerkeszti a svájci állami televíziónak, az RTS-nek. 2017-ben a Samsung „360 Your Story” versenyének három győztese közé tartozik és létrehozza első VR 360 fokos élményét, a Hurricane Gangstert. 2018 óta 3D-vel dolgozik és digitális művészettel foglalkozik. Jelenleg a következő nagyjátékfilmjének előkészületein dolgozik, valamint egy 1888-ban Londonban játszódó 3D-s filmen.