DOBROVOĽNÍCI

Bez dobrovoľníkov by to nešlo… 

…a preto budeme radi, ak svoj čas venujete projektu mesta kultúry 2020 v rámci dobrovoľníckej výpomoci. Získate nové skúsenosti a zručnosti, spoznáte zaujímavých ľudí a budete priamo súčasťou organizačného tímu.
Ak hľadáte priestor pre sebarealizáciu a zmyslupné trávenie voľného času, s dôverou sa obráťte na niektorú z nasledovných organizácií, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v rámci dobrovoľníctva. 

TEEN CAFÉ
Lukáš Kocera – koordinátor
0918 422 790

Jednota dôchodcov na Slovensku Nové Zámky
PaedDr. Mária Malperová – predsedníčka
0907 218 640

Slovenský Červený kríž územný spolok Nové Zámky
Mgr. Radka Igrényiová – riaditeľka
0903 558 913

O konkrétnych ponukách spolupráce Vás budeme následne informovať. ĎAKUJEME, že nám pomáhate realizovať VZDUŠNÉ ZÁMKY.