EKOLÓGIA

Projekt VZDUŠNÉ ZÁMKY rešpektuje Environmentálnu politiku a opatrenia Fondu na podporu umenia. Dokument nájdete tu.

Našou snahou je zverejnením environmentálnych prvkov mesta kultúry 2020 zvýšiť citlivosť a ohľaduplnosť návštevníkov ako aj organizátorov podujatí k životnému prostrediu.

ENVIRONMENTÁLNE OBLASTI

MINIMALIZÁCIA TVORBY ODPADU

 • Aplikovanie 8R a až následné nakupovanie podľa nevyhnutnej potreby.
  8R: „Reduce, Replace, Reuse, Recycle, Recover, Refuse and Reject, Rethink“ (Redukuj, Nahraď, Znovu použi, Recykluj, Obnov, Odmietni, Zamietni, Premysli či potrebuješ).
 • Používanie vratných obalov, v našom prípade vratných pohárov s logom VZDUŠNÉ ZÁMKY.
 • Používanie vlastných obalov, inšpirovanie návštevníkov a účinkujúcich priniesť si na podujatie vlastné obaly.
 • Opätovné použitie predmetov, opakované použitie v rámci rôznych podujatí projektu organizovaných participantmi, vzájomné zdieľanie predmetov a zdrojov, ako aj ich následné využitie v ďalších rokoch po realizácii projektu.
 • Nepoužívanie jednorázových plastov.
 • Optimalizácia spotreby materiálu.
 • Minimalizácia počtu vyrobených materiálov a produktov (plagáty, letáky a reklamné produkty). Snaha o maximálne využívanie inej formy propagácie a informovania o podujatiach (online priestor, kino reklama, NZTV). V prípade zvýšeného dopytu sa budú reklamné produkty doobjednávať až po vyčerpaní skladových zásob.
 • Používanie eko papiera.
 • Optimalizovanie formátov pre tlač, v spolupráci s dodávateľom zabezpečiť minimalizáciu odpadu pri tlači.

ZABEZPEČENIE TRIEDENIA A ZHODNOCOVANIA ODPADU

 • Umiestnenie nádob na triedenie odpadu v lokáciách realizácie podujatí.
 • Zazmluvnenie odpadovej spoločnosti.
 • Zabezpečenie dohľadu nad správnym triedením odpadu prostredníctvom dobrovoľníkov z mládežníckej skupiny TEEN TEAM.
 • Kreatívny prístup opätovného využitia predmetov a materiálov (tvorivé dielne ako súčasť programov projektu).
 • Umelecké dielo z druhotných surovín (tvorivé dielne ako súčasť programov projektu).

OPTIMALIZÁCIA DOPRAVY

 • Optimalizácia dopravy (vlak, autobus, MHD, bicykel, zdieľanie dopravy).
 • Využívanie elektromobilu.
 • Ubytovanie účinkujúcich v blízkosti podujatia.
 • Využitie online komunikácie pred vycestovaním pre účely minimalizácie presunov na mieste konania podujatia.

ZELENÉ OBSTARÁVANIE PRODUKTOV A SLUŽIEB

 • Aplikovanie 8R a až následné nakupovanie podľa nevyhnutnej potreby.
  8R: „Reduce, Replace, Reuse, Recycle, Recover, Refuse and Reject, Rethink“ (Redukuj, Nahraď, Znovu použi, Recykluj, Obnov, Odmietni, Zamietni, Premysli či potrebuješ).
 • Využívanie lokálnych produktov a služieb.

VYUŽÍVANIE ZDROJOV

 • Využívanie existujúcej technickej infraštruktúry.
 • Opatrenia na zníženie spotreby energie a vody.

ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE

 • Vytváranie povedomia o environmentálnych aspektoch podujatia. Označenia pripomínajúce minimalizáciu spotreby vody, energie, produkcie odpadov…
 • Realizácia workshopov a prednášok na environmentálne a globálne témy. Podujatia VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA – Život bez odpadu, ŠIKOVNÍCI – tvorivé dielne, SUSEDSKÉ DNI…
 • Upovedomenie o environmentálnych aspektoch podujatia pred jeho začiatkom.

ĎAKUJEME, že nám pomáhate, aby VZDUŠNÉ ZÁMKY boli priateľské k životnému prostrediu.