KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok a postrehov nás môžete kontaktovať na oficiálnej mailovej adrese mestokultury2020@novezamky.sk

Turisticko-informačná kancelária
Dom kultúry
Hlavné námestie 7
940 02 Nové Zámky
e-mail: tik@novezamky.sk
tel.: +421 35 6 445 303

Koordinátorka projektu Vzdušné ZÁMKY 2020
Mgr. Denisa Felixová
e-mail: denisa.felixova@novezamky.sk
tel.: +421 35 6 921 785
mobil: +421 907 718 523