LOKÁCIE

AMFITEÁTER

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Pribinova č. 5, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 1228 miest na sedenie
Premietacia plocha: 319 m2
Výmera:
Javisko: 96 m2
Pódium komplet: 242 m2
Využitie: koncerty, festivaly, filmové predstavenia, divadelné  a hudobné predstavenia

Neustále zvyšovanie úrovne audiovizuálnych zariadení je jednou z najväčších priorít mesta a výnimkou nie je ani amfiteáter. V roku 2016 boli kompletne zrekonštruované hygienické zariadenia pre návštevníkov. V roku 2017 získalo mesto dotáciu z Audiovizuálneho fondu na projekt „Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema“. Úspešnou finalizáciou projektu sa novozámocký amfiteáter stal prvým plne digitalizovaným amfiteátrom v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja a jedným z najunikátnejších v rámci Slovenska. Ďalším plánom v krátkom časovom horizonte je revitalizácia polyfunkčnej budovy na amfiteátri, ktorá slúži ako zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí.

ARTFÓRUM LIBRESSO

Vlastník: Juraj Lang
Adresa: Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 42 miest na sedenie
Výmera: 42 m2
Využitie: besedy, čítačky, prednášky, prezentácie


ASTRONOMICKÝ KABINET

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Tabaková č. 8, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 40 miest na sedenie, cca 200 na státie
Výmera – pódium: 20 m2
Využitie: besedy, čítačky, koncerty, bábkové divadlo, akčné umenie, stand up comedy, podujatia týkajúce sa astronómie, tvorivé dielne

V roku 2018 prebehli na objekte rekonštrukčné práce – obnova fasády, výmena okien a vstupných dverí a rekonštrukcia sociálnych zariadení.

CSEMADOK

Vlastník: ZO Csemadok
Adresa: Petőfiho č. 6, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 180 miest na sedenie vo veľkej sále, 70 miest na sedenie v suterénnych salónikoch
Výmera:
Veľká sála: 210 m2
Pódium: 50 m2
Výška pódia: 3 m
Suterénne salóniky: 100 m2
Využitie: besedy, čítačky, výstavy, koncerty, estrády, divadelné predstavenia


FARSKÝ KOSTOL POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

Vlastník: Nitrianska diecéza
Adresa: Hlavné námestie, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 250 miest na sedenie
Výmera – miesto pred oltárom: 10 m2
Využitie: koncerty, organové koncerty, koncerty speváckych zborov

FRANTIŠKÁNSKY KOSTOL

Vlastník: Nitrianska diecéza
Adresa: Kostolná č.1, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 150 miest na sedenie
Výmera – miesto pred oltárom: 10 m2
Využitie: koncerty

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA

Vlastník: VÚC Nitra
Adresa:  Björnsonova č. 1, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 50 miest na sedenie, cca 100 miest na státie
Využitie: koncerty, výstavy, tvorivé dielne

HLAVNÉ NÁMESTIE

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Hlavné námestie, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: cca 2000
Výmera: 2500 m2
Využitie:  koncerty, bábkové divadlo, akčné umenie, divadelné predstavenie, festivaly

CISÁRSKO-KRÁĽOVSKÁ HISTORICKÁ JAZDIAREŇ

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: G. Bethlena č. 2, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 750 miest na sedenie
Výmera:
Pódium: 80 m2
Výška pódia: 5 m
Miestnosť: 850 m2
Využitie:  koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, balet, umelecké sympóziá

KINO MIER

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Nám. Gy. Széchényiho č. 9, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 368 miest na sedenie
Výmera:
Pódium: 38 m2
Výška pódia: 5 m
Minigaléria „Baroko“: 26 m2
Využitie: koncerty, filmové predstavenia, besedy, hudobné súťaže, festivaly, divadelné predstavenia, tvorivé dielne

KNIŽNICA ANTONA BERNOLÁKA

Vlastník: VÚC Nitra
Adresa: Turecká č. 36, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 20 miest
Výmera: 20 m2
Využitie: besedy, čítačky, výstavy, prezentácie

DOM KULTÚRY

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Hlavné námestie č. 7, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 400 miest na sedenie
Výmera:
Pódium: 60 m2
Výška pódia: 5 m
Využitie: Koncerty, divadelné predstavenia, besedy, filmové prehliadky, súťaže

MALÁ DIVADELNÁ SÁLA V DOME KULTÚRY

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Hlavné námestie č. 7, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 50 miest na sedenie
Výmera:
Pódium: 24 m2
Výška: 3 m
Miestnosť: 60 m2
Využitie: besedy, čítačky, výstavy, bábkové divadlo, tvorivé dielne

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Vlastník: Miestny odbor Matice slovenskej
Adresa: Nábrežná  č. 24, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 250 miest vo veľkej sále
Výmera:
Pódium: 65 m2, výška 4 m
Miestnosť: 400 m2

Malá sála
Výmera: 100 m2
Využitie: besedy, čítačky, výstavy, koncerty, estrády, divadelné predstavenia, tvorivé dielne

ŠPORTOVÁ HALA MILÉNIUM

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Jiráskova č. 23, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 1100 miest na sedenie
Výmera: 800 m2, výška 7 m
Využitie: športové podujatia, koncerty, opera, balet, divadelné predstavenia

REFORMOVANÝ KOSTOL

Vlastník:
Adresa: Pribinova č. 22, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 200 miest na sedenie
Výmera – priestor pred oltárom: 8 m2
Využitie: koncerty, organové koncerty, koncerty speváckych zborov

SIHOŤ

SYNAGÓGA

Vlastník: Židovská náboženská obec
Adresa: Česká bašta č. 5, 940 02 Nové Zámky
Kapacita: 100 miest na sedenie
Využitie: koncerty, koncerty speváckych zborov

TERMÁLNE KÚPALISKO ŠTRAND EMILA TATÁRIKA

Vlastník: Mesto Nové Zámky
Adresa: Bezručova č. 21 , 940 02 Nové Zámky
Kapacita: cca 2500
Využitie: koncerty, bábkové divadlo, akčné umenie, divadelné predstavenie, festivaly