MESTO KULTÚRY 2020

Vzdušné Zámky

Každý občas sníva, fantazíruje,
prekračuje svoj tieň
aj pomyselné limity,
stavia vzdušné zámky.
Tie nám okrem nadzmyslových
obrazov vedia ukázať
aj akými by sme mohli byť,
čo všetko by sme mohli dokázať,
či ako zvládneme prekonávanie
aj tých najťažších prekážok.
V snoch a vo vzdušných zámkoch
je možné všetko,
ľudia si v nich rozumejú,
navzájom sa obohacujú a podporujú,
spoločne tvoria
a napĺňajú zmysel
svojich životov.
A hlavne, po precitnutí
sme naplnení novou silou
uskutočňovať neuskutočniteľné
a meniť na vzdušné
aj tie pozemské, napríklad
Nové Zámky.