OZNAM – opatrenia krízového štábu mesta Nové Zámky v súvislosti s opatreniami a odporúčaniami krízového štábu mesta Nové Zámky

V súvislosti s opatreniami a odporúčaniami krízového štábu mesta Nové Zámky zo dňa 10.3.2020 sú všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom Nové Zámky, na území mesta zrušené do 31.marca 2020.

Toto opatrenie sa môže meniť podľa aktuálneho vývinu situácie. Plánované podujatia budú podľa možnosti presunuté na iný termín.

V prípade vopred zakúpených vstupeniek na jednotlivé podujatia sa, prosím, informujte u predajcu.

Upozornenie v súvislosti s ochorením COVID 19

V snahe zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový oronavírus, prinášame Vám súhrn najdôležitejších informácií vrátane odporúčaní, ako by ste mali v dnešnej situácii postupovať.
Informovanosť a spoločná prevencia sú najúčinnejšími nástrojmi ochrany pred ochorením COVID 19.
Prejavy ochorenia:
COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

 • od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)
 • cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)
 • až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou
  Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.
  Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Odporúčania
Dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny:

 • pravideľné umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne 20 sekúnd alebo dezinfekčným gélom
 • zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní
 • nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky
 • použitú vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby
 • častejšie čistenie a kontrola čistoty pracovného prostredia a obzvlášť zdieľaných pracovných prostriedkov
 • možnosti práce z domu, pokiaľ to činnosť spoločnosti umožňuje pre zamestnancov, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu, aj pre zamestnancov, ktorí sa v posledných týždňoch zdržiavali pracovne alebo služobne v krajinách s výskytom COVID 19.
 • obmedzenie služobných ciest do krajín s výskytom COVID 19. Rizikovými krajinami aktuálne sú Taliansko, Čína, Japonsko, Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však k nim môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.
 • pri osobných stretnutiach dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter), obmedziť podávanie ruky na pozdrav.

Dôležité upozornenie

Nie každé ochorenie s kašľom, horúčkou, sťaženým dýchaním, bolesťou svalov a kĺbov je automaticky COVID 19. Ak ste neboli v zasiahnutých krajinách, ani ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili a máte vyššie spomenuté príznaky, ide s veľkou pravdepodobnosťou o iné akútne respiračné ochorenie alebo chrípku.