PARTICIPANTI

REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO, APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU, BEZ.KLIŠÉ, CIRKEVNÝ ZBOR BJB RADOSTNÁ SPRÁVA, ENTHEA – VOKÁLNY ZBOR, GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH, MsO JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU, TK KAMZÍK, KNIŽNICA A. BERNOLÁKA, MO MATICA SLOVENSKÁ, NOVOZÁMOCKÝ OBČIANSKY KLUB, OZ EDUCO, NOVOCENTRUM NOVÉ ZÁMKY, OZ BONUM ET GAUDIUM, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, FOTOKLUB HEXAGON, KULTÚRKORZÓ, REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV, RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NOVÉ ZÁMKY, NOVOZÁMOCKÉ SVETIELKO, OZ UMELECKÉ AKTIVITY, ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC, ZO CSEMADOK, FINECOM / ARTFÓRUM, K2IC, MALÝ ŠÉFKUCHÁR BEZ ČAPICE OZ, DAMFS MATIČIARIK, MÚZEUM JÁNA THAINA, NOVOVITAL, OZ NOVOZÁMOCKÝ FOTOALBUM, OZ ZA TROMA MOSTAMI, REGIONÁLNE EDUKAČNO-SOCIÁLNE CENTRUM, 7. SKAUTSKÝ ZBOR G. CZUCZORA, ZDRUŽENIE VDAM, VIATELL S. R. O., VIVA CENTRUM, VUNAR PRODUCT A. S., KLUB MLÁDEŽE LAJOSA KASSÁKA