21.03.
So

KULTÚRNE DNI LAJOSA KASSÁKA: KLADENIE VENCOV

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

KLIK
Vstup voľný

POCTA RODÁKOVI Z OSPALÉHO MESTA

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

LAJOS KASSÁK, rodák z Nových Zámkov, bol jedným z hlavných predstaviteľov avantgardného umenia v stredoeurópskom kontexte, známy vydavateľ, básnik, spisovateľ, umelec a revolucionár.

KLADENIE VENCOV
21.3.2020 – 16:00 h – pešia zóna
Slávnostné kladenie vencov a spomienková reč pri soche Lajosa Kassáka.