21.03.
So

KULTÚRNE DNI LAJOSA KASSÁKA: VEČIEROK & TANEČNÝ DOM

Miesto konania:

Csemadok
Csemadok, Petöfiho 123/6, 940 02 Nové Zámky, Slovensko Mapa

Organizátor:

KLIK

POCTA RODÁKOVI Z OSPALÉHO MESTA

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

LAJOS KASSÁK, rodák z Nových Zámkov, bol jedným z hlavných predstaviteľov avantgardného umenia v stredoeurópskom kontexte, známy vydavateľ, básnik, spisovateľ, umelec a revolucionár.

VEČIEROK & TANEČNÝ DOM
21.3.2020 – 19:00 h – Csemadok
Podstatou TANEČNÉHO DOMU je „vrátiť tanec z javiska späť medzi ľudí“ a jeho hlavným cieľom bude poznať pôvodnú podobu toho ktorého vyučovaného tanca podľa regionálnych pravidiel a dokázať ju slobodne využívať a improvizovať.