17.09.
Št

VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto konania:

Regionálne osvetové stredisko
Slovenského národného povstania 4299/32, 940 02 Nové Zámky Mapa

Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

UKONČIME BEZDOMOVECTVO TERAZ

Medzi najaktuálnejšie problémy súčasného sveta patrí bezdomovectvo a s ním súvisiaca nedostupnosť bývania. Bezdomovectvom sú najviac ohrozené sociálne a ekonomicky marginalizované skupiny ľudí, týka sa mužov, žien, rodín s ďeťmi, senioriek a seniorov, mladých, dospelých. Bezdomovectvo je však riešiteľné a dokonca je možné ukončovať ho.

BARBORA BÍROVÁ pracuje ako poradkyňa pre ukončovanie bezdomovectva v Platforme pro sociální bydlení. Od roku 2012 sa zaoberá kvalitatívnym výskumom bezdomovectva v urbánnom prostredí. Vo svojich výskumných projektoch sa zameriava aj na územný, kultúrny a komunitný rozvoj. Vedie štúdio antropologického výskumu Anthropictures. Vyučuje na Fakultě humanitných studií UK.

Organizátor: Regionálne osvetové stredisko