04.03.
St

VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto konania:

Regionálne osvetové stredisko
Slovenského národného povstania 4299/32, 940 02 Nové Zámky Mapa

Organizátor:

Regionálne osvetové stredisko
Vstup voľný

Celoročný cyklus besied, DISKUSIÍ, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

GETOIZÁCIA V MOJEJ HLAVE
Prednáška
Lektor: PhDr. BARBORA KUCHÁROVÁ, PhD. MBA

Bubliny sú nielen na sociálnych sietiach, ale i v našich hlavách. To čo nás malo spájať nás nakoniec rozdeľuje.

Klinická psychologička PhDr. BARBORA KUCHÁROVÁ, PhD. MBA sa venuje oblastiam redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. Je spoluzakladateľkou OZ Pomoc ohrozeným deťom, pracovala s obeťami domáceho násilia. Od 1995 pôsobila v OZ Most, kde stála pri rozbehu prvej svojpomocnej skupiny pre rodičov a partnerov drogovo závislých. Od 1996 pracuje v OZ Prima, od 2003 je jeho výkonnou riaditeľkou. Ostatné roky pracuje i v oblasti práce s utečencami.