14.03.
So

ŽIVOT HROU

Miesto konania:

Súkromná materská škola - Montessori centrum Rainbow
Michalská bašta 21, 940 02 Nové Zámky Mapa

Organizátor:

OZ EDUCO
Vstup voľný

Dvojdňová komunikačná, tvorivá a zážitková dielňa pre rodičov detí, mládež a dospelých v oblasti klasickej a alternatívnej výchovy a vzdelávania od malých detí cez stredoškolskú mládež až po dospelosť.

14.3.2020 – Súkromná materská škola – Montessori centrum Rainbow
SILNÁ RODINA
ZÁŽITKOVÁ DIELŇA PRE RODIČOV

Deň, ktorý rodičom poskytne priestor na otázky a odpovede súvisiace s výchovou a vzdelávaním.

Prednášky a rozhovory o výchove a vzdelávaní detí
9:00 h – 11:00 h

Klasické alebo alternatívne možnosti vzdelávania malých detí?
Odpovedajú:
– riaditeľka klasickej materskej školy
– odborníčka zo Slovenskej asociácie Montessori
– odborníčka na Lesnú škôlku

Je cudzí jazyk v materskej škole „in“?
Odpovedá riaditeľka jazykovej školy.

PRVÉ OBDOBIE VZDORU
12:00 h – 13:00 h
Prednáška, rozhovor a poradenstvo o jave, s ktorým si niekedy nevieme rady.

Sprievodné podujatie – Montessori herničky – rodič s dieťaťom
Jednotlivé dielne budú vedené odborníkmi z oblastí pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, detskej psychológie a špecialistov na uvedené témy.

Počas akcie NIE JE zabezpečené stráženie detí.