PROGRAMOVÁ RADA

PAVEL STRÁŽAY (programový riaditeľ)
DENISA FELIXOVÁ (koordinátorka projektu)
VLADIMÍR BALLA (garant literárnej oblasti)
MAGDALÉNA KLOBUČNÍKOVÁ (garantka oblastí výtvarné umenie, fotografia, design a architektúra, remeslá)
AGÁTA ALBERTOVÁ (garantka oblastí hudba, tanec, nové trendy v umení)
KATARÍNA HOZLÁROVÁ (garantka oblastí dramatické umenie, mládež, komunitný život)
LADISLAV DRÁFI (garant oblastí folklór, menšiny, vzdelávanie, komunitný život)
PETER TAKÁČ (garant oblastí film, internet a nové médiá)
VERONIKA MADARÁSZ (garantka oblastí hudba, tanec, dramatické umenie, menšiny, spolužitie, vzdelávanie)