STRATY A NÁLEZY

Turisticko-informačná kancelária
Dom kultúry
Hlavné námestie 7
94002 Nové Zámky

Tel.: 035/6 445 303
E-mail: tik@novezamky.sk