Vtedy v Zámkoch

19. februára sa uskutočnila prednáška na tému Tridsažročná vojna a jej dopady na Nové Zámky

Prednáška sa zaoberala hlavne dopadom Tridsaťročnej vojny (1618-1648) na Nové Zámky, ktoré stáli v ceste ťažení Gabriela Bethlena na územie Uhorska. Zamerala sa na udalosti rokov 1619-1622, kedy boli Nové Zámky v rukách Bethlena, a pod ich hradbami vyhasol život cisárskeho generála Buquoaya.

TRIDSAŤROČNÁ VOJNA A JEJ DOPADY NA NOVÉ ZÁMKY
Lektor: Mgr. VARGA ZSUZSANNA