Výstupy z tlačovej konferencie z dňa 20.1.2020

Nové Zámky sú Mestom kultúry 2020

Fond na podporu umenia začal v roku 2019 realizovať a financovať program Mesto kultúry. Cieľom je podporiť slovenské mestá v spolupráci pri rozvoji kultúry s miestnymi obyvateľmi, neziskovým sektorom, samosprávou a štátnymi inštitúciami.

Ako vôbec prvé slovenské mesto získala titul Mesto kultúry pre rok 2019 Banská Štiavnica, ktorá vo finále predstihla Nové Zámky. Naše mesto sa do súťaže zapojilo aj v roku 2019 s projektom Vzdušné Zámky. Na verejnej prezentácii projektov troch finálových miest 7. júna 2019 v Bratislave hodnotiaca komisia Fondu na podporu umenia (FPU) rozhodla, že titul Mesto kultúry 2020 udelí Novým Zámkom.

V januári 2020 sa začína celoročná séria kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí. Na príprave a realizácii sa bude podieľať 38 participantov z radov kultúrnych inštitúcií, občianskych zoskupení aj samosprávy. Hlavnou myšlienkou je obohatiť kultúrnu ponuku mesta o programy, ktoré doteraz absentovali, oživiť verejné priestranstvá, prostredníctvom kultúrnych programov zmenšiť sociálne rozdiely a rozvíjať medzigeneračný dialóg. Vzdušné Zámky 2020 budú zahŕňať 65 programov, 6 žánrových festivalov, 7 pravidelných cyklov, 6 prehliadok, divadelné predstavenia, vzdelávacie a komunitné projekty, tvorivé dielne, prednášky, besedy, susedské slávnosti, filmové projekcie, výstavy atď. Fond na podporu umenia vyčlenil na projekt dotáciu 300-tisíc eur, ďalších približne 80-tisíc schválili poslanci z mestského rozpočtu.

Otváracím podujatím projektu bude umelecká koláž Zámky odomknuté, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. januára o 18:00 h v cisársko-kráľovskej jazdiarni. Vystúpia novozámocké umelecké súbory a sólisti s pozvanými hosťami. Na sobotu 25. januára od 9:30 h vo františkánskom kláštore naplánovali tvorivé umelecké dielne Šikovníci. V utorok 28.januára o 12:00 h sa v regionálnom osvetovom stredisku uskutoční prednáška Migrácia falošných informácií v postpravdivom svete. Optikou etnologických vied prezentuje niekoľko prístupov k problematike „tekutých“ hraníc medzi fikciou a realitou v súčasnom verejnom priestore.

Informácie o nasledujúcich podujatiach nájdete na webe vzdusnezamky.sk, FB profile Vzdušné ZÁMKY 2020 a instagrame vzdusnezamky2020 .

Miroslav Antoni