Vzdušné ZÁMKY budú ekologické

Pripojíme sa k trendu, ktorý sa presadzuje aj v iných mestách a krajinách. Viac v článku.